Macroscoop BV – Epicor ERP Software

  NederlandsEnglish (United Kingdom)

Service Oriented Architecture

Epicor ERP producten worden geleverd als standaardpakketten die specifiek worden ontwikkeld voor productie- en distributiebedrijven. Dit betekent dat Epicor ERP producten in principe voor meer dan 85% aansluiten bij de wensen van deze doelgroepen. De laatste 15% is qua functionaliteit voor elke organisatie anders. Daarnaast is bekend, dat bedrijfsprocessen en de manier van werken ook na een implementatie van een ERP-systeem continue zullen blijven veranderen.

Traditioneel dient bij dergelijke veranderingen - wanneer dat niet anders kan - maatwerk te worden ontwikkeld. Het nadeel van dergelijk maatwerk zijn de hoge kosten. Daarbij is het veelal niet meer mogelijk het release beleid van de betreffende leverancier te volgen met alle consequenties van dien.

Epicor ERP producten zijn ontwikkeld in op basis van de Epicor true Service Oriented Architecture™. Met 'True' wordt bedoeld dat deze producten niet zijn aangepast maar volledig opnieuw zijn ontwikkeld. Deze architectuur biedt onder andere de mogelijkheid traditioneel maatwerk uit te sluiten. Middels deze flexibele architectuur kan de software - op elk moment - worden aangepast om telkens weer een 100% fit te benaderen. Dit zonder aanpassing in de source code. De tools die hiervoor ter beschikking staan zijn:

 • Business Process Management (BPM)
 • Business Activity Manager (BAM)
 • Business Activity Queries (BAQ)
 • Service Connect
 • Personalization
 • Customization
 • Dashboard tools
 • Epicor Enterprise Search™
 • Epicor Everywhere™ 

De Epicor ICE 2.5 architectuur met de onderliggende True Service Orienented Architecture™ en de .NET user interface biedt veel flexibiliteit en gebruikersgemak. De user interface van Epicor ERP kan door middel van schermconfiguratie op bedrijfsniveau (customization) als wel op gebruikersniveau (personalization) worden aangepast. Hiermee kan aanvullende functionaliteit (velden) worden toegevoegd en/of velden worden weggelaten.

Voor meer informatie over de voordelen van de True SOA™ architectuur, download hier gratis brochures en whitepapers of neem contact met ons op.