Technologische voorsprong

Epicor ERP is volledig opnieuw ontwikkeld op basis van de laatste stand der technologie. De verouderde Client Server architectuur heeft plaats gemaakt voor de moderne Service Oriented Architectuur.

Binnen strategisch opererende ondernemingen veranderen bedrijfsprocessen en werkmethodes continue. Hierdoor sluiten ERP-systemen vaak kort na de implementatie al niet meer volledig aan. Traditioneel wordt dit opgelost door invoering van kostbaar maatwerksoftware waardoor veelal het releasebeleid van de software producent niet meer te volgen is.

De nieuwe architectuur van Epicor ERP biedt de mogelijkheid dergelijk  maatwerk uit te sluiten. Middels deze moderne architectuur kan de software - op elk moment - worden aangepast aan veranderende omstandigheden om telkens weer een 100% fit te benaderen. Dit zonder aanpassing in de source code waardoor het releasebeleid van Epicor blijvend kan worden gevolgd.

Epicor architectuur:

Epicor ERP-10 is ontwikkeld met behulp van .NET 4.51, SQL Server 2014 en Windows, waarbij de focus ligt op de Microsoft-stack. Deze componenten zijn gekozen niet uitsluitend voor hun bewezen betrouwbaarheid,  maar ook omdat deze stack voorziet in een zeer lage Total Cost of Ownership (TCO). Epicor ERP 10 services worden gehost op Microsoft Internet Information Services (IIS). Dit betekent  dat de gehele architectuur kan worden beheerst  en uitgebreid met normaal beschikbare technische kennis.

Epicor ERP-10 is geheel gebouwd op het Microsoft ® .NET Framework, primair geschreven in C#, tezamen met state-of-art componenten als Windows Communications Foundation (WCF) en Entity Framework. Hiermee draait Epicor ERP-10 op elk systeem dat compatible is met Microsoft.NET 4.51 en eventueel relevante extensies. Epicor ERP-10 baseert zich op Microsoft SQL Server voor dataopslag en Internet Information Services (ISS) voor de hosting.

De bouw van Epicor ERP-10 is wereldwijd de grootste .NET-ontwikkeling tot nu toe, heeft 7 jaar geduurd waarbij meer dan 700 programmeurs betrokken zijn geweest.

Voor meer informatie vraag de brochure aan Epicor ERP 10 – Architected for Efficiency