Gratis Epicor ERP trainingen in ons Epicor Experience Center!

Nu steeds meer bedrijven in Nederland en België gebruik maken van Epicor ERP software,
is het voor iedereen belangrijk dat de beschikbare functionaliteit ook optimaal wordt gebruikt. 

Om dit te realiseren biedt Macroscoop gratis trainingen aan voor Epicor ERP gebruikers! 

Deze trainingen zijn voor alle Epicor ERP gebruikers in Nederland en België.

De aanvangstijd is 9:30 uur en rond 16:00 uur zullen wij afsluiten met een gezamenlijke borrel.
Uiteraard wordt voor de lunch gezorgd.

 

Overzicht trainingen 2019 

Basistraining Epicor ERP - 5 april 2019

Deze training is bedoeld voor mensen die nog niet eerder met Epicor hebben gewerkt en een beeld willen krijgen wat men allemaal kan bereiken met Epicor. We zullen stil staan bij de Look & Feel van Epicor en alle basis principes van een productiebedrijf zullen de revue passeren. 

Tijdens deze dag wordt behandeld:

 • Epicor Look & Feel
 • Quote-to-Cash demo

Meld u hier aan voor deze training

 

Magazijnen, voorraad en verplaatsingen - 14 juni 2019

Behandeld wordt:

 • Voorraadverplaatsingen
 • Voorraadreserveringen en ‘Cross Dock’ functionaliteit
 • Uitgifte- en retour materiaal onderhanden werk
 • Ontvangst goederen
 • Klantzendingen en uitbestedingszendingen
 • Handheld functionaliteit
 • Klant- of leverancier beheerde locaties

Meld u hier aan voor deze training

Engineering en werkvoorbereiding - 26 april 2019

Deze training is bedoeld voor engineers en werkvoorbereiders.

Tijdens deze dag wordt behandeld:

 • Bepalen van een stuklijst/ routing voor een offerteregel t.b.v. kostprijsbepaling (new business)
 • Aanmaken van een nieuw artikel en artikelrevisie
 • Wijzigingen werkorders voor productie-vrijgave
 • CAD-Link mogelijkheden

Meld u hier aan voor deze training

  Financieel: Liquiditeitsbegroting, periode- en jaarafsluiting - 28 juni 2019

Behandeld wordt:

 • De definitie van een liquiditeitsbegroting wordt per bedrijf individueel bepaald
 • Vooruitblik: tot welke datum in de toekomst is de liquiditeitsbegroting realistisch?
 • Het verzamelen van de benodigde informatie
 • Rapporteren van de verzamelde informatie in dashboards en/of rapporten

Periode- en jaarafsluiting

 • Periode instellingen in het grootboek
 • Selectief sluiten van periodes voor alleen bepaalde processen
 • Checklist afsluiten periode/boekjaar
 • Openingsbalans nieuwe boekjaar
 • Herrekenen periodetotalen

Meld u hier aan voor deze training

Verkoop, CRM en relatiebeheer - 10 mei 2019

Deze training is bedoeld voor Epicor gebruikers die zich willen specialiseren in de mogelijkheden binnen de module verkoop, CRM en relatiebeheer. 

Behandeld wordt:

 • Vastlegging van contactmomenten, contactpersonen, prospects en klanten
 • Opstellen van offertes en verkooporders
 • Balieverkoop
 • ‘Capable to Promise’ functionaliteit
 • Klachtenregistratie

Meld u hier aan voor deze training

  MRP en Planning (APS) - 30 augustus 2019

Behandeld wordt:

 • Gebruik van diverse planborden.
 • Werkordersuggesties voor nieuwe vraag (MRP orders) verwerken tot definitieve werkorders.
 • Globale planning gebruiken om definitieve werkorders (incl. achterstand) en MRP orders te her-plannen op basis van prioriteit.
 • Gebruik van kalenders, kalender-uitzonderingen, planningsparameters, planningsstrategieën en planningshorizonnen.
 • Plannen op basis van vaardigheden

Meld u hier aan voor deze training

Voor- en nacalculatie en onderhanden werk - 17 mei 2019

Behandeld wordt:

 • Standaard kostprijscomponenten in Epicor ERP 
 • Hoe komt een voorcalculatie tot stand en waar liggen de tarieven vast gelegd
 • Hoe komt een calculatie tot stand
 • Tussentijds rapporteren van onderhanden werk t.b.v. financiële administratie
 • Diversiteit verwerking kosten t.b.v. nacalculatie, denk aan 2 man werkend aan 1 machine of 1 man houdt 3 machines draaiende (klokken in MES)

Meld u hier aan voor deze training

  Aan de slag met SSRS, Dashboards en Business Activity Queries (BAQ) – 27 september 2019

Behandeld wordt:

 • Rapport Data Definitie en Rapport Stijl
 • Aanpassen van een standaard Epicor Rapport / Extra data toevoegen aan een rapport
 • Een Business Activity Query (BAQ) als basis van data extractie
 • Datapresentatie van de BAQ  met behulp van een BAQ rapport
 • Datapresentatie van de BAQ  met behulp van een Dashboard

Meld u hier aan voor deze training

Financieel: Basis training - 24 mei 2019

Deze training stelt u in staat Epicor ERP te werken met Epicor ERP financieel. 

Behandeld wordt:

 • Bedrijven en locaties
 • Grootboekadministratie
 • Inkoop- en verkoopfacturen
 • Betalingsverkeer
 • Rapportage en controle

Meld u hier aan voor deze training

  Homepage, Epicor Data Discovery (EDD) en complexe BAQ’s en Dashboards - 8 november 2019

Behandeld wordt:

 • Subqueries in een Business Activity Query (BAQ)
 • Dashboards met meerdere Queries
 • Datapresentatie van de BAQ in Epicor Data Discovery (EDD)
 • Home page en personalisering 

Meld u hier aan voor deze training