Gebruiksvoorwaarden en disclaimer website www.macroscoop.nl

1.    Toegang tot en gebruik van deze website van Macroscoop is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en het gebruik van deze website betekent dat u deze en overige op deze website vermelde voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2.    De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Desondanks geeft Macroscoop geen garanties met betrekking tot de juistheid,  volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Eventuele  onjuistheden of typefouten in de website zullen na de ontdekking ervan door Macroscoop naar  goeddunken gecorrigeerd  worden. Macroscoop behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website en in de onderhavige gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy verklaring.

3.    Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen geen aanspraken worden gemaakt. De directie en werknemers van Macroscoop zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met de toegang tot of het gebruik van enige informatie op deze website. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, geeft Macroscoop geen garanties met betrekking tot de veiligheid en bescherming van de inhoud van  informatie op de website, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van externe – voor Macroscoop onvoorziene en oncontroleerbare – invloeden.

4.    Deze website bevat mogelijk informatie over en links naar websites van andere partijen dan Macroscoop, meer in het bijzonder gelieerde bedrijven, opdrachtgevers en partners van Macroscoop. Deze informatie en links zijn uitsluitend ter informatie. Macroscoop heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie en enige op die websites vermelde informatie, producten of diensten. Macroscoop verleent hiermee geen instemming, goedkeuring of aanbeveling  met betrekking tot die informatie en de informatie op die websites.

5.    De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de diensten van Macroscoop herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, de tekst en de grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van Macroscoop. Niets van hetgeen hierin is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Macroscoop.  

6.    De op de website opgenomen handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen van andere partijen, zijn met toestemming van de betreffende partijen opgenomen. Macroscoop is voor de inhoud daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

7.    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Macroscoop is het de bezoeker van deze site niet toegestaan om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en op welke wijze dan ook aan te wenden.

8.    Alhoewel Macroscoop al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten.

9.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Met betrekking tot enig geschil voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy verklaring is  Nederlands recht van toepassing en is de rechter in Den Haag exclusief bevoegd.

Privacy verklaring
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Macroscoop verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van Macroscoop. Macroscoop voldoet aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van privacy. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Op uw verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zullen uw gegevens uit de database worden verwijderd.